Thursday, December 6, 2007

RESPETO

ako ay isang tao lamang na may puso't damdamin, ngunit bakit may mga taong hindi ako marunong intindihin at nakukuha pa nila akong saktan sa kabila ng aking malabis na pagmamahal sa kanila. Ako ay isang tao na marunong magpahalaga sa mag taong nakapaligid sa akin. nagmamahal ako ng dahil sa aking pag-aakala ay masusuklian din ako ng tulad ng ibinibigay ko. ngunit bakit ganun? may mga tao ba talaga na sadyang mapanghusga at mapagpabaya? sila ang mga taong walang puso, walang pagpapahalaga, walang paki-alam sa kanyang paligid, walang respeto at higit sa lahat walang pagbibigay importansya sa damdamin ng ibang tao.
sana lamang ang mga taong iyon ay magkaroon man lang sana ng kahit konting pagkilala sa kanyang paligid. isipin sana nila ang lahat ng kanilang bawat hakbangin ng sa gayon ay malaman nila kung nakakasakit ba sila o hindi.

" RESPETO NAMAN OH?!"

Friday, October 12, 2007

Wiki-Pinas

Sa nakita ko sa website na iyon ay, isa siya sa madaming website na maaaring mag-search ng libre. It's free encyclopedia. Para din siyang google pero naka indicate dito ang tungkol sa pilipinas. Magandang mag-search dito dahil kahit history ay makikita dito. sana sa mga researcher ng wiki, mag-enjoy kayo dahil madaling mahanap ang mga kakailanganin ninyo sa pagreresearch.

What I've Learn in Computer 1

I've learn alot of things in this subject. Although i know some of these, what I've known is just the basic. In that sense, my knowledge about computer became more elaborative. In this subject, i've known what is the input and output; the Hardware and software and the uses of it; the Viruses of the computer and how it will be prevented; the Number system, about decimal, binary, octal ang hexadecimal of how of these will be solved; how to do Blog, what will be doing in our Blog and became an online business; Online Shopping is one of the online business indemmand in many shoppers and businessman.
All of these, may we use in the future when we thought to have an online business and other related functuions about business.

College Life

College Life daw ang pinakamahirap sa lahat ng stages sa pag-aaral natin. Dito natin natutunan ang mga bagay-bagay na dati ay hindi natin alam. Dito rin natin nahahasa ang atin mga kaisipan upang magawa ang mga bagay na kahit alam nating mahirap eh sa bandang huli ay nagagawa din naman natin.
Dito natin nalalaman kung ang ating mga kakayahan ay pwede nating gamitin kapag tayo ay magtatrabaho na. Ang pag-aaral natin sa College ay isang paraan o maaari ding guide natin upang makamit natin ang ating mga mithiin sa buhay.
College Life ay isa din sa pinakamagandang pangyayari sa aitng buhay, dahil nagiging matured tayo sa lahat ng bagay. Nakakakilala tayo ng iba't-ibang uri ng tao, may professional, may simple at may mga ordinaryong tao lamang. Sa mga ito, nakakahanap din tayo ng taong nagiging inspirasyon natin sa buhay. Kaya kahit ituring natin itong mahirap, meron din namang kasiyahang hatid sa atin.

My Personal Life

Sa buhay ko, kahit 16 years old pa lang ako, naranasan ko na masakatan ng labis.
maraming bagay akong natutunan sa mga trials ko. Isa na ang pagpili sa tamang mga kaibigan, ang pagpili sa mga ito ay hidi basta-basta. Dapat alam natin kung sino ang mga nagiging kaibigan natin, nang sa gayon ay hindi tayo nagkakaproblema sa kanila. Piliin natin amg taong kaya nating pagkatiwalaan at kaya din tayong pagkatiwalaan.
Sumunod dito ay ang pagkakamali ko sa napili kong mahalin. Nagkamali ako sa pagmamahal ko sa kanya dahil alam kong masasaktan din ako,pero itinuloy ko pa rin ang nais ko. Minahal ko siya ng lubos ngunit ni consideration wala siyang naisukli sa akin. Tanggap ko ang mga pagkakamali kong iyon, at sa dahilang iyon, ngayon ay maingat na ako sa mga nakikilala kong tao.